انتقال داده های رهام داتک

نقشه

توضیحات

شرکت شبکه انتقال داده های رهام پارس (سهامی خاص)در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ تحت شماره ۲۱۵۱۴۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ نام شرکت به شبکه انتقال داده های رهام داتک جزء واحد های تجاری فرعی شرکت گسترش ارتباطات داتک (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی گروه،سازمان تامین اجتماعی می باشد.مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان سهروردی خیابان ابن یمین پلاک ۱۴ واقع است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

۸۱۶۸۱

۸۸۵۱۲۶۵۰

www.datak.ir

تهران-سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴

فرایند های واگذاری