ایران سازه

نقشه

توضیحات

شرکت ایران سازه در تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۷۸۵۵۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام مجدادا به سهامی خاص تبدیل شده است.
در حال حاضر شرکت ایران سازه جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین است و واحد تجاری اصلی نهایی گروه،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.مرکز اصلی شرکت در تهران_خیابان ولیعصر خیابان شهید عباسپور_کوچه روانسر شماره ۸ واقع است

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

42001

42001 داخلی 5

http://iransazeh.ir

تهران، خیابان ولی عصر،خیابان توانیر،میدان شهید عباسپور،خیابان نظامی گنجوی، بن بست روانسر،پلاک 8

فرایند های واگذاری