حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

نقشه

توضیحات

شركت حمل و نقل تركیبی كشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۳ با سـرمایه‌گذاری گروه كشتیرانی جمهوری اسـلامی ایران (۵۱%) و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (۴۹%) به منظور متمرکز نمودن ارائه خدمات حمل و نقل گروه کشتیرانی به صاحبان کالا و در راستای تكمیل زنجیره تامین و توسعه حمل و نقل چندوجهی تاسیس گردید. در سال ۸۸ و در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی سهام راه آهن به بخش غیر دولتی به دو شرکت صاحب نام شرکت توسعه ترابر ایرانیان و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین واگذار گردید.
شرکت حمل و نقل ترکیبی در حال حاضر با مالکیت ۴۵۵ دستگاه واگن لبه کوتاه چندمنظوره و ۷۳۴ دستگاه واگن مخزنی بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای حمل و نقل چندمنظوره در ایران می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

88140660

88303953

info@m-mtc.com

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، پلاک 237

فرایند های واگذاری