حمل و نقل دریایی آبادان

نقشه

توضیحات

شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان (سهامی خاص)در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۶۴ تاسیس شده و طی شماره ۵۷۲۵۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل ونقل تامین(سهامی خاص)و واحدهای تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.گفتنی است بر اساس مصوبه شماره ۴۴۳۰۱/۲۶۱۹۹۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ هیئت وزیران معادل ۶۸/۵ درصد سهام شرکت به شرکت های متعلق به بیمه تامین اجتماعی واگذار شده است.
مرکز اصلی شرکت در تهران کیلومتر ۵ بزرگراه فتح بوده و در اکثر استان های کشور شعب،دفاتر و نمایندگی دارد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

66806510

66808718

http://www.abadanco.com

تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر 5-شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان

فرایند های واگذاری