داروسازی زاگرس فارمد پارس

نقشه

توضیحات

در تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۶۲ به صورت شرکت سهامی خاص تحت نام شرکت داملران تأسیس شده و طی شماره ۵۰۳۳۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ نام شرکت به داروسازی زاگرس‌فارمد‌پارس (سهامی عام) تغییر یافته است. در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۴ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

طرحهای توسعه ای

تولید داروهای جدیددرحوزه آبزیان،گیاهی،حیوانات،  پروبیوتیکها،   ویال های تزریقی بیمارستانی ارتقاع سطح استانداردو بهره وری از طریق اجرای پروژه بهسازی بخش استریل محلول انسانی،ایجاد نمایندگی فروش در کشورهای اوراسیا،جایگذین کردن بطری های PET  بجای شیشه ،ایجاد سیستم تهویه و مطبوع انبارها

افزایش سرمایه ۳۰۰درصدی در سال آتی

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۸۵/۵۷٪

میزان سرمایه ۱۰۶۲۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۳۳۰۰۰ جعبه

میزان فروش ۶۸۲۶۴۴

اطلاعات تماس شرکت

۶۶۹۰۸۰۶۷

۶۶۹۰۸۰۷۳

www.zagrospharmed.com

تهران خیابان فاطمی غربی- نرسیده به خیابان جمالزاده- روبروی سفارت پاکستان، کوچه پروین، بن بست نادر، پلاک 26

فرایند های واگذاری