دوده صنعتی پارس

نقشه

توضیحات

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی خاص) در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۳ تاسیس گردیده و تحت شماره ۵۵۶۴۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.سرمایه شرکت مبلغ ۱۰میلیون ریال بوده است که طی سالهای ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۹۳ طی ۸ مرحله به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین شرکت در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۷۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.شرکت در حال حاضر جزء واحد های فرعی شرکت کربن ایران است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد.
مرکز اصلی شرکتدر تهران، خیابان آفریقا، خیابان سپیدار، شماره ۱۲ و کارخانه آن در ساوه شهر صنعتی کاوه، بلوار آزادی خیابان سیزدهم واقع شده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۶۵/۶۳٪

میزان سرمایه ۱۲۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۳۰۰۰۰۰ تن

میزان فروش ۱۰۳۶۳۰۴ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

88783062

88779222

www.dsp.co.ir

ساوه. شهر صنعتی کاوه. خیابان 13

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از: تأسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور شرکت در هر گونه فعالیت تولیدی، بازرگانی که به نحوی با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط باشد. همچنین مشارکت در سایر شرکت ها. ضمنا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1376 انجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز در چهارچوب مقررات و قوانین جاری کشور، در بند 4 موضوع شرکت، در اساسنامه اضافه گردیده است و به موجب پروانه بهره برداری به شماره 458/2 مورخ 30/01/1374 که توسط وزارت صنایع صادر شده است بهره برداری از فاز 1 کارخانه با ظرفیت 15،000 تن در سال از تاریخ 01/01/1374 آغاز شده است و فاز 2 کارخانه نیز با ظرفیت 15،000 تن در سال از تاریخ 13/12/1385 به بهره برداری رسیده است. در تاریخ 03/08/1386 پروانه بهره برداری جدیدی به شماره 19370/102 از اداره صنایع استان مرکزی با ظرفیت 30،000 تن در سال اخذ گردیده است.

میانگین تعداد کارکنان:

میانگین تعداد کارکنان دائم و قراردادی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل بوده است:

شرح 1396 1395
کارکنان دائمی 23 26
کارکنان قراردادی 171 166
جمع 194 192

 

محصولات:

شرح ردیف
دوده صنعتی  ـ گرید 550 1
دوده صنعتی  ـ گرید 660 2
دوده صنعتی  ـ گرید 339 3
دوده صنعتی  ـ گرید 330 4
دوده صنعتی  ـ گرید 326 5
دوده صنعتی  ـ گرید 375 6

 

 

ترکیب سهامداران شرکت

نام تعداد
شرکت کربن ایران 26,712,688
شرکت  سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی 25,796,906
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 18,572,570
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 26,018,775
سایر 22,899,061
جمع 120,000,000

 

بررسی تولید و فروش 5 ساله

b43a_untitled1.png

ارسال فرم درخواست دانلود فایل اطلاعات شرکت
فرایند های واگذاری