سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک

نقشه

توضیحات

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک در تاریخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۳ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده  در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۳۰به شرکت سهامی خاص تبدیل شده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۵۱/۲۰٪

میزان سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ تن

میزان فروش ۱۸۶۱۳۶۹ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

32462136

32462300

www.riidco.com

کيلومتر 15 اتوبان زنجان به تهران، کارخانه نخ تاير صبا

فرایند های واگذاری