سلسله آب حیان کرمان

نقشه

توضیحات

شرکت سلسله آب حیات کرمان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۴۶۵۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۵ در اداره ثبت شرکتهای استان کرمان به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ نوع شخصیت حقوقی آن از سهامی خاص به عام تغییر یافته است.
مرکز اصلی شرکت واقع در کرمان است.در حال حاضر شرکت عضو گروه شرکت تولیدی گازلوله ،(زیر مجموعه نهایی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

88031357

88031357

http://www.selselehab.com

استان تهران، تهران، خیابان فراهانی پور، پلاک 12

فرایند های واگذاری