سیمان ارومیه

نقشه

توضیحات

شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۳/۰۲/۱۰ بمدت نامحدود تاسیس ودر اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارومیه به ثبت رسیده است. نام شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۹/۰۸/۰۸ از شرکت سیمان رضائیه به سیمان ارومیه تبدیل و از سال ۷۴ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۶۵/۴۶٪

میزان سرمایه ۷۰۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۱۹۲۰۰۰۰ تن

میزان فروش ۱۳۷۴۳۵۹ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

32238082

32515403

www.urmiacement.com

آذربایجان غربی ، ارومیه ، کیلومتر 35 جاده ارومیه ، مهاباد

فرایند های واگذاری