سیمان بهبهان

نقشه

توضیحات

مطالعات اوليه وعمليات ساخت كارخانه سيمان بهبهان بعنوان يكي ازواحدهاي تابعه شركت سهامي عام سيمان فـارس وخوزستان درسال ۱۳۵۲ درشهرستان بهبهان شروع ودر بهمن ماه ۱۳۵۷ بهره برداري ازآن آغاز و تحت شماره ۴۰۸۱ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد ، سپس درتاريخ ۲۱/۷/۱۳۷۸ تحت شماره ۸۱۷ در اداره ثبت شركتهاي شهرستان بهبهان به شركت سهامي خاص تبديل شد.طبق اساسنامه مركزاصلي شركت در شهرستان بهبهان ميباشد .

براساس توافق هيئت مديره محترم شركت سهامي عـــام سيمان فارس و خوزستان در تاريخ ۱/۹/۱۳۷۸ كليه دارائيها و بدهيهاي كارخانه سيمان بهبهان به شركت سهامي خاص سيمان بهبهان واگذار گرديد .

درتاريخ ۱/۵/۱۳۸۱ شركت سيمان بهبهان ازسهامي خاص به سهامي عام تبديل ودرتاريخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ سهام شركت در سازمان بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

52723031

52723030

http://behcco.ir

بهبهان ، کیلومتر 10 جاده سیمان – صندوق پستی 143

فرایند های واگذاری