سیمان خاش

نقشه

توضیحات

شرکت سیمان خاش در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۶۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۶۰۳۷۴ مورخ ۴/۳/۱۳۶۵  در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۷۷ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است.

با توجه به پذیرش سهام شرکت در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران،اولین معامله نقل و انتقال سهام در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۲ صورت پریرفت.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

۳۳۷۲۳۷۶۱

۳۳۷۲۳۱۲۰

http://www.khashcement.com

استان سیستان و بلوچستان - شهرستان خاش - کارخانه سیمان خاش

فرایند های واگذاری