سیمان خزر

نقشه

توضیحات

مطالعات احداث کارخانه از سال ۱۳۵۳ شروع و در سال ۱۳۶۶ کارخانه سیمان ۲۰۰۰ تنی لوشان به بهره برداری رسید. براساس مصوبه هیئت محترم دولت در سال ۱۳۶۵ این کارخانه به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی واگذار گردید که در واقع این اولین سرمایه گذاری هلدینگ تامین اجتماعی در سیمان بود.

و در سال ۱۳۶۶ به نام شرکت سیمان خزر تغییر نام داد. شركت سيمان خزر در سال ۱۳۷۴ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد و در سال ۱۳۷۸ به شركت سيمان فارس و خوزستان واگذار گرديد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

34603501

34601067

http://www.khazarcement.ir

استان گیلان، شهرستان لوشان، کارخانه سیمان خزر

فرایند های واگذاری