سیمان دورود

نقشه

توضیحات

شرکت سیمان دورود در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۷۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ثبت ۴۶۹ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۷۹ در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود به ثبت رسید. قبل از این تاریخ شرکت سیمان دورود از کارخانجات مجتمع سیمان فارس و خوزستان بوده که از تاریخ ۱۳۳۷، شروع به بهره­برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۸۱ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق­العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان دورود جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت فارس و خوزستان (سهامی عام) می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

۴۳۲۲۲۱۰۱

۴۳۲۲۳۰۵۶

http://www.dcco.ir

خرم آباد-درود-خیابان امام خمینی

شرکت سیمان دورود در تاریخ 01/04/1379 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ثبت 469 مورخ 14/04/1379 در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود به ثبت رسید. قبل از این تاریخ شرکت سیمان دورود از کارخانجات مجتمع سیمان فارس و خوزستان بوده که از تاریخ 1337، شروع به بهره­برداری نموده است. شرکت در تاریخ 10/02/1381 به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق­العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 14/11/1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان دورود جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت فارس و خوزستان (سهامی عام) می باشد.

محل کارخانه و دفتر مرکزی:

مرکز اصلی شرکت در شهرستان دورود و شرکت در تهران دارای دفتر می باشد.

فعالیت اصلی:

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، تولید سیمان تیپ 1و2و5 میباشد.

به موجب مجوزهای صادره بهره برداری از کوره واحد یک شرکت با ظرفیت روزانه 400 تن در سال 1337 آغاز شده است و در اجرای سیاست های توسعه و افزایش ظرفیت، کوره واحد دو در سال 1348 با ظرفیت روزانه 1000 تن و درسال 1359، کوره واحد سه با ظرفیت 2500 تن در روز به ظرفیت اولیه افزوده شد. به موجب پروانه بهره برداری شماره 11849 مورخ 29/07/1387 ظرفیت کوره واحد سه به  1800تن در روز کاهش و ظرفیت تولید مجموع کوره ها به 3200 تن در روز تغییر یافت.

محصول اندازه­گیری ظرفیت اسمی
سیمان پوزولان واحد 1 تن 99،000
سیمان تیپ2 و تیپ5 واحد2 تن 309،000
سیمان پوزولان و تیپ 2 و تیپ 5 واحد 3 تن 787،500

 

 

 

 

 

 

وضعیت تولید:

تولید شرکت در سال 1396 ومقایسه آن با سال قبل از واگذاری بشرح زیر میباشد:

شرح محصولات اصلی یا خدمات واحد سنجش تولید سال 96 تولید سال 95
سیمان تیپ 2 وتیپ 5واحد2 تن 206،546 257،410
سیمان پوزولان وتیپ 2 وتیپ 5 واحد3 تن 447،550 488،711
جمع 654،096 746،121

 

 

وضعیت فروش:

خالص فروش شرکت در سال 1396 ومقایسه آن با سال قبل از ارزیابی بشرح زیر میباشد:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح واحد

سنجش

سال 1396 سال 1395
مقدار مبلغ مقدار مبلغ
فروش داخلی
سیمان پاکتی تیپ 2 تن 258،912 354،585 234،561 282،872
سیمان فله تیپ 2 تن 237،235 290،682 202،202 215،972
سیمان ویژه کیسه پوزولان تن 134،856 177،540 239،198 255،948
سیمان ویژه فله پوزولان تن 14،006 17،087 63،215 62،011
سیمان پاکتی تیپ 5 تن 9،056 12،581 6،852 8،781
سیمان فله تیپ 5   100 124 1،399 1،427
جمع فروش داخلی   654,165 852،599 747،427 827،011
فروش صادراتی
سیمان پاکتی صادراتی تیپ 5 تن 0 0 6 5
سیمان فله صادراتی تیپ 2 تن 0 0 47 33
جمع فروش صادراتی   0 0 53 38
فروش ناخالص   654،165 852،599 747،480 827،049
برگشت ار فروش و تخفیفات     (123،018)   (120،446)
فروش خالص     729،581 747،480 706،603

 

میانگین تعداد کارکنان:

متوسط تعداد کارکنان دائم وموقت طی سالهای 1394 الی 1396 به شرح زیر بوده است:

شرح 1396 1395 1394
کارکنان دائم وموقت 669 709 763

 

 

سرمایه وترکیب سهامداران شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 31،250 میلیون ریال(شامل تعداد 31،250،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1،000 ریال) بوده که طی چند مرجله به شرح زیر به مبلغ 641697  میلیون ریال ( شامل 641،697،305 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000ریال) درپایان سال مالی منتهی به 29/12/1394 افزایش یافته است.

تغییرات افزایش سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه سرمایه جدید(میلیون ریال) محل افزایش سرمایه
03/11/1394 702،05 641،697 تجدید ارزیابی
10/07/1386 73،91 80،000 مطالبات- آورده نقدی سهامداران
10/09/1383 47،20 46،000 اندوخته توسعه وتکمیل- سود انباشته

 

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 29/12/1396 وتاریخ تایید گزارش به شرح زیر است:

 

 

ردیف

 

 

 

نام سهامدار

29/12/1396
تعداد درصد
1 شرکت سیمان فارس وخوزستان 295،837،258 46،10
2 صندوق باز نشستگی وظیفه ار کار افتادگی و پس اندار کارکنان بانکها 36،632،613 5،71
3 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 18،910،386 2،95
4 شرکت توربو کمپرسور نفت (سهامی خاص) 34،132،184 5،32
5 سهامداران حقیقی 235،490،595 36،70
6 سایر سهامداران حقوقی 20،694،269 3،22
جمع کل 641،697،305 100

آنالیز بهای تمام شده:

آنالیز بهای تمام شده
شرح 1395 1396
مواد مستقیم 53,356 50,297
دستمزد مستقیم 109,844 100,209
سربار تولید 550,512 523,649

 

 

ارزش دارایی های ثابت مشهود:

 

شرح مبلغ (میلیون ریال)
زمین و ساختمان 938,062
ماشین آلات و تجهیزات 2,448,000
تاسیسات 804,000
اثاثیه و منصوبات 3,207
ابزارآلات و قالبها 40,000
وسایط نقلیه 41,435

 

عمده بدهی­های شرکت به زیر است:

پرداختنی­های تجاری

 • شرکت نسیم بار 4،762 میلیون ریال
 • شرکت پیمانکاری آریان ساعدی 4،125 میلیون ریال
 • شرکت معادن سرمک 3،726 میلیون ریال

 

پرداختنی های غیرتجاری

 • اداره امور اقتصاد و دارایی 39،789 میلیون ریال
 • سازمان تامین اجتماعی 15،320 میلیون ریال
 • شرکت زربافت فراهان 10،032 میلیون ریال
 • شرکت پلیمر کیسه تبریز 8،555 میلیون ریال
 • شرکت فرآورده­های نسوز ایران 6،978 میلیون ریال
 • امور شرکت بیمه کوثر 6،000 میلیون ریال

 

 

تسهیلات مالی

 • بانک ملت شعبه مرکزی دورود 657،250 میلیون ریال
 • بانک صادرات شعبه مرکزی دورود 63،100 میلیون ریال
 • بانک ملی شعبه دورود 40،483

 

 

پیش دریافتها

 • صنایع سیمان بر 18،423 میلیون ریال
ارسال فرم درخواست دانلود فایل اطلاعات شرکت
فرایند های واگذاری