سیمان زنجان

نقشه

توضیحات

شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص) در سال ۱۳۷۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و مورخ ۶ مرداد ۱۳۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسیده است و همچنین در سال ۱۳۸۸ با انتقال دفتر مرکزی  در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی خدابنده ثبت گردید.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

34338371

34338382

http://zanjancement.com

زنجان ، خدابنده ، کیلومتر 12 جاده سلطانیه

فرایند های واگذاری