سیمان شاهرود

نقشه

توضیحات

شرکت سیمان شاهرود در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۶۳ بصورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۱۲/۲۴۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۳ در اداره

ثبت شرکتهاي شهرستان شاهرود به ثبت رسیده است ، نوع شخصیت حقوقی شرکت در هنگام تاسیس سهامی خاص بوده که بعـداً بـه

موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۳/۱۳۶۶ به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۷۷ به بهـره بـرداري

رسیده و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۱ در سازمان بورس اوراق بهادارتهران و در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ در بورس کالا پذیرفته شده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

32300033

32300084

http://www.shahroudcement.com/

شاهرود، كيلومتر 12 جاده مجن، كارخانه سيمان شاهرود

فرایند های واگذاری