سیمان فارس نو

نقشه

توضیحات

شركت سيمان فارس نو (سهامي عام) در تاريخ ۱۱ آذر۱۳۶۹ تحت شماره ۸۱۲۳۲ به صورت سهامـي خاص در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتـي تهران به ثبت رسيده و در سال ۱۳۷۸  با انتقال مركز اصلي شركت به شهرستان شيراز، شمـاره ثبت آن به ۱۰۳۴۶ تغيير يافته است.

همچنين نوع شركت بر اساس مصوبه مورخ ۸ تير ۱۳۸۲ مجـمع عمومي فوق العــاده صاحبان سهام ، از سهامي خاص به سهامــي عام تغييــر يافته است . شـركت در تاريــخ ۲۳ شهريور۱۳۸۸  در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.

مركز اصلي شركت در شهر شيراز واقع و جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

36285723

36285721

http://www.farsnov.com

كيلومتر 12 جاده كوار- فيروزآباد

فرایند های واگذاری