سیمان فارس

نقشه

توضیحات

شرکت سیمان فارس به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۱ تحت شماره ۱۲۲۴۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۸۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر ،شرکت سیمان فارس جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس خوزستان می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

38228644

38224495

http://www.farscement.com

شيراز كيلومتر 10 بلوار اميركبير انتهاي خيابان فاخته

فرایند های واگذاری