شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو

نقشه

توضیحات

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغیر یافته است. شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۶۵/۴۶٪

میزان سرمایه ۹۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید

میزان فروش ۵۱۵۸۳۹ مر

اطلاعات تماس شرکت

۸۸۵۲۹۷۲۸

۸۸۷۴۱۰۴۰

www.techinco.net

تهران،خیابان مطهری،خیابان کوه نور،پلاک۱۸ واحد۱۱

فرایند های واگذاری