شیمی بافت

نقشه

توضیحات

شرکت شیمی بافت (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۵به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها ی تهران به ثبت رسیده است شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ به شرکت سهامی عام تبدیل شده و مجدداً در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ از سهامی عام به خاص تبدیل گردید.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۶۵/۴۰٪

میزان سرمایه ۲۲۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۱۴۰۰۰۰ تن

میزان فروش ۳۱۷۱۶۷۱ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

52117392

52117397

www.shimibaft.com

ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،سایت 3

فرایند های واگذاری