صنايع کاغذ سازی کاوه

نقشه

توضیحات

شرکت صنایع کاغذسازی وداد(سهامی خاص)در تاریخ ۱۳۶۷/۰۱/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۱۳ نام شرکت به صنایع کاغذسازی کاوه تغییر یافت. همچنین بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. شرکت در۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۶۶٪

میزان سرمایه ۲۵۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۲۵۰۰۰ تن

میزان فروش ۳۸۳۶۶۷ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

42343004

42343008

www.kavehpaper.com

ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم، پلاک 11

فرایند های واگذاری