صنایع سرام آرا

نقشه

توضیحات

شرکت صنایع سرام آرا در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۶۶۰۵ در اداره ثبت شرکتها مالکیت صنعتی قزوین به ثبت رسیده است. و در حال حاضر شرکت صنایع سرام آرا جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۶۰/۵۳٪

میزان سرمایه ۱۳۵۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۴۲۰۰۰۰ تن

میزان فروش ۱۷۷۰۸۷ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

32229911

32244005

www.ceramara.co.ir

قزوین شهرصنعتی البرز ابن سینای جنوبی نرسیده به لوازم‌ خانگی‌ پارس

فرایند های واگذاری