صنایع چوب خزر کاسپین

نقشه

توضیحات

شرکت صنایع چوب خزر در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۹ به صورت سهامی خاص تأسیس  در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۰ نام شرکت به شرکت صنایع چوب خزر کاسپین تغییر یافته است. همچنین در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۸ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

پروژه ها

ملک بالغ بر ۱۰ هکتار زمین و بیش از ۳۰ هزار متر مربع مستحدثات، ساختمان اداری ۵ طبقه در سعادت آباد با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع  و یک واحد آپارتمان در آرژانتین حدود ۱۲۰ مترمربع

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۱۰۰٪

میزان سرمایه ۵۷۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۲۶۵۰۰ تن

میزان فروش ۴۶۳۹۵۰ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

۲۳۵۲۶۹۳

۸۸۶۹۲۱۰۲

commerce@choobekhazar.ir

آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان

فرایند های واگذاری