صنایع چوب و کاغذ ایران

نقشه

توضیحات

در تاریخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۴ت۵۶۵۵۶ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

پروژه ها

عرصه کارخانه به مساحت ۴۰۰،۰۰۰ مترمربع-اعیانی به مساحت ۳۹۶۰۷۸ مترمربع، زمین اشکذر، زمینی به مساحت ۱۰۰،۰۰۰ مترمربع، دفترمرکزی: زمینی به مساحت ۳۱۳/۶۰ مترمربع- بنای موجود ساختمانی ۹ طبقه با کاربری اداری، ساختمان دفتر مرکزی شماره۲: خیابان خرمشهر پلاک ۱۱۵-ساختمانی ۵ طبقه ( زیر زمین + همکف+۳ طبقه )- طبقه همکف به مساحت ۱۴۲/۶۶ مترمربع – طبقه اول به مساحت ۱۷۰/۸۶  مترمربع-طبقه دوم به مساحت ۱۷۰/۸۶ مترمربع -طبقه سوم به مساحت ۱۷۰/۸۶  مترمربع، ساختمان ضلع شمالی دفترمرکزی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار خیابان دوم پلاک ۲- زمینی به مساحت ۳۱۳/۶۰ مترمربع- ساختمانی کلنگی، یک دستگاه آپارتمان مسکونی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه دوم شماره ۴ طبقه ۳- به مساحت ۲۰۴/۳۴ مترمربع ، آپارتمان اداری دفتر انجمن صنفی : خیابان آفریقا – خیابان ظفر- پلاک ۲۵۹- طبقه ۵ واحد ۱۰- سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۳۴/۴۰ مترمربع، مهمانسرای شماره یک -یزد صفاییه خیابان ۱۵ خرداد-زمینی به مساحت ۹۷۰ مترمربع – بنای موجود ساختمانی است به مساحت ۶۱۵ مترمربع با قدمت ۵۰ ساله، مهمانسرای شماره ۲ -یزد خیابان صفاییه خیابان ۱۵ خرداد-زمینی به مساحت ۵۱۰ مترمربع – بنای موجود ساختمانی است به مساحت ۹۶۶ مترمربع سه طبقه، ساختمان بیمه رازی ( مجتمع مسکونی یزد)- بلوار ۱۷ شهریور – نبش کوچه سحر – اعیانی ۳ طبقه به مساحت ۵۲۰ متر مربع – عرصه ملک موقوفه می باشد، آپارتمان مسکونی بندر عباس- خیابان امام خمینی -روبروی مرکز دیجیتال بلال – در طبقه دوم به  مساحت ۹۹/۴۴  مترمربع

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۵۳٪

میزان سرمایه ۹۶۵۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰۰ تن

میزان فروش ۳۷۱۴۹۰ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

44609000

44609033

www.chouka.ir

كيلومتر 35 جاده انزلي به تالش - رضوانشهر

فرایند های واگذاری