فارسيت اهواز

نقشه

توضیحات

شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) در تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۷۰ با نام اولیه شرکت محصولات بتنی فارسی و خوزستان در تهران به ثبت رسیده است. بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ نام شرکت به شرکت فارسیت اهواز (سهامی خاص) تغییر یافت و بر اساسی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۴ شکل قانونی شرکت از سهامی خاصی به عام تغییر یافته و در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شرکت هم اکنون از بورس اخراج شده است و در بازار پایه فرابورس معامله می شود.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

33313041

33313045

http://www.farsitahwaz.com

خوزستان _ اهواز _ کیلومتر 9 جاده اهواز خرمشهر

فرایند های واگذاری