فرآورده های نسوز ایران

نقشه

توضیحات

شرکت فراورده های نسوز ایران ( ایرفکو IREFCO ) در سال ۱۳۵۶ به منظور تولید فراورده های دیر گداز در انواع شاموتی ، الومینی ، قلیایی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ تن در سال و با بهره گیری از تکنولوژی هاربیسون واکر آمریکا شروع به فعالیت نموده ،اولین پروژه توسعه به منظور افزایش ظرفیت به میزان ۲۲۰۰۰ تن انواع فراورده های قلیایی  در سال ۱۳۷۰ و دومین  طرح توسعه و با هدف ایجاد ظرفیت تولید اجرهای منیزیت گرافیتی به میزان ۲۰۰۰۰ تن در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسیده اند.

این شرکت در حال حاضر به اتکا به سه دهه تولید ، اکثریت قریب به اتفاق نسوز های مورد مصرف در صنایع اعم از دیرگداز های شکلدار (اجرها) و بی شکل (مونولیتیک) رادر سبد محصولات خود عرضه نموده و نیاز صنایع بسیار مهم و استراتژیک بویژه فولاد و سیمان را تامین مینماید.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

52543740

52543736

http://irefco.ir

اصفهان - کیلومتر 52 جاده مبارکه

فرایند های واگذاری