لعابیران

نقشه

توضیحات

در تاریخ ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ بصورت شرکت سهامی خاصی تأسیس به شماره ۴۳۰۶۱ در اداره ثبت شرکت ها ی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹طی شماره ۴۴۵۸ انتقالی در اداره ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسید.شرکت در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

توضیحات/طرحهای توسعه ای
۱-بازاریابی مؤثرفروش و وصول مطالبات از کاشی اصفهان
۲-انجام پروژه مدیریت دانش
۳-انجام پروژه بازسازی کوره ها
۴-تولید و فروش ۱۸،۵۰۰ تن محصول
۵-انجام فعالیتهایی در زمینه صادارت محصول
۶-دریافت ۲۳۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۵۸/۰۷٪

میزان سرمایه ۱۰۰۰۰۰

ظرفیت تولید ۲۹۰۰۰ تن

میزان فروش ۴۶۳۳۴۲

اطلاعات تماس شرکت

داخلی 0-32622424

داخلی 0-32622424

www.loabiran.com

کیلومتر 25 جاده شیراز اصفهان ابتدای ورودی زرقان‌خیابان کارگر

فرایند های واگذاری