مجتمع صنایع لاستیک یزد

نقشه

توضیحات

گروه شامل شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) شرکت فرعی آن است، شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در تاریخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۵۶۵۵۶ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

پروژه ها

عرصه کارخانه به مساحت ۴۰۰،۰۰۰مترمربع-اعیانی به مساحت ۳۹۶۰۷۸ مترمربع، زمین اشکذر، زمینی به مساحت ۱۰۰،۰۰۰ مترمربع، دفترمرکزی: زمینی به مساحت ۳۱۳/۶۰ مترمربع- بنای موجود ساختمانی ۹ طبقه با کاربری اداری، ساختمان دفتر مرکزی شماره۲: خیابان خرمشهر پلاک ۱۱۵-ساختمانی ۵ طبقه ( زیر زمین + همکف+۳ طبقه )- طبقه همکف به مساحت ۱۴۲/۶۶ مترمربع – طبقه اول به مساحت ۱۷۰/۸۶  مترمربع-طبقه دوم به مساحت ۱۷۰/۸۶ مترمربع -طبقه سوم به مساحت ۱۷۰/۸۶  مترمربع، ساختمان ضلع شمالی دفترمرکزی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار خیابان دوم پلاک ۲- زمینی به مساحت ۳۱۳/۶۰ مترمربع- ساختمانی کلنگی، یک دستگاه آپارتمان مسکونی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه دوم شماره ۴ طبقه ۳- به مساحت ۲۰۴/۳۴ مترمربع ، آپارتمان اداری دفتر انجمن صنفی : خیابان آفریقا – خیابان ظفر- پلاک ۲۵۹- طبقه ۵ واحد ۱۰- سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۳۴/۴۰ مترمربع، مهمانسرای شماره یک -یزد صفاییه خیابان ۱۵ خرداد-زمینی به مساحت ۹۷۰ مترمربع – بنای موجود ساختمانی است به مساحت ۶۱۵ مترمربع با قدمت ۵۰ ساله، مهمانسرای شماره ۲ -یزد خیابان صفاییه خیابان ۱۵ خرداد-زمینی به مساحت ۵۱۰ مترمربع – بنای موجود ساختمانی است به مساحت ۹۶۶ مترمربع سه طبقه، ساختمان بیمه رازی ( مجتمع مسکونی یزد)- بلوار ۱۷ شهریور – نبش کوچه سحر – اعیانی ۳ طبقه به مساحت ۵۲۰ متر مربع – عرصه ملک موقوفه می باشد، آپارتمان مسکونی بندر عباس- خیابان امام خمینی -روبروی مرکز دیجیتال بلال – در طبقه دوم به  مساحت ۹۹/۴۴  مترمربع

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۳۶/۱۷٪

میزان سرمایه ۵۱۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۳۶۴۶۰ تن

میزان فروش ۳۶۶۹۰۲۲ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

37272283

37272134

www.yric.com

يزد - جاده فرودگاه - جنب شهرك صنعتى يزد

فرایند های واگذاری