محصولات کاغذی لطیف

نقشه

توضیحات

شرکت محصولات کاغذی لطیف در تاریخ ۱۳۶۴/۰۴/۰۳  در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده در حال حاضر ، شرکت محصولات کاغذی لطیف جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی و واحد تجاری نهایی گروه، سازمان تامین اجتماعی می باشد.

پروژه ها

نیازمند اصلاح ساختار مالی

مالک ۶۵،۵۰۰ مترمربع زمین در هشتگرد استان البرز و حدود ۷۵ هزار مترمربع مستحدثات و سه واحد آپارتمان در خیابان آزادی حدود ۴۷۰ مترمربع

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۱۰۰٪

میزان سرمایه ۲۰۰۰۰۰

ظرفیت تولید ۲۰۴۷۲

میزان فروش ۷۶۱۶۸۴

اطلاعات تماس شرکت

۴۲۲۲۷۰۹

۴۲۳۰۴۴۶

www.latiftissue.ir

شهر صنعتی هشتگرد فاز دوم خیابان نسترن ۱۱

فرایند های واگذاری