مهندسی و نصب فيرمکو پارس

نقشه

توضیحات

شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس در تاریخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

6262633

6269103

http://www.firm-co.com/

شیراز- خیابان قصردشت - چهارراه زرگری - پلاک 432

فرایند های واگذاری