نوآوران صنعت سبز پارس

نقشه

توضیحات

شرکت فناوری محیط زیست فارس و خوزستان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۵۳۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان شیراز به ثبت رسیده و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ به شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (سهامی خاص) تغییر نام داده است.در حال حاضر شرکت نوآوران صنعت سبز پارس جزء شرکتهای تجاری فرعی شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان است و واحد تجاری نهایی گروه،شرکت سیمان فارس و خوزستان می باشد.مرکز اصلی شرکت در شهرستان شیراز واقع است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

36333000

36332500

http://www.griinco.com

شيراز، بلوار فرهنگ شهر، ايستگاه 15، پلاك 132، ساختمان GrIIn

فرایند های واگذاری