پشم شیشه ایران

نقشه

توضیحات

شرکت پشم شیشه ایران در تاریخ ۱۳۴۳/۰۵/۳۱ به صورت شرکت سهامی تاسیس ودر تاریخ ۱۳۴۳/۰۶/۰۹ تحت شماره ۹۴۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۸ شروع به بهره برداری نموده است.به منظور انطباق شرکت با قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷،در تاریخ ۱۳۵۰/۰۹/۱۶ نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل شد و در تاریخ ۱۳۵۵/۰۶/۰۱ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت.در اسفند ماه سال ۱۳۶۹ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

38224527

38224529

http://iranglasswool.com

شيراز، بلوار امير كبير، احمد آباد

فرایند های واگذاری