چوب و کاغذ مازندران

نقشه

توضیحات

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در تاریخ ۱۳۵۶/۰۶/۱۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۹۵۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل شده است.مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد و کاخانجات آن در شهرستان ساری واقع است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری 65452

میزان سرمایه 123

ظرفیت تولید 12321

میزان فروش 4575272

اطلاعات تماس شرکت

33455001

33455020

www.mazpaper.com

ساري – كيلومتر 12 جاده ساري سمنان – شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

فرایند های واگذاری