کاشي و سراميک سعدی

نقشه

توضیحات

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در تاریخ ۱۳۴۰/۱۲/۲۳ تأسیس و  مورخ ۱۳۴۰/۱۲/۲۳ در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده است. شرکت از تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۴۷/۷۳٪

میزان سرمایه ۲۵۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۳۴۰۶ تن

میزان فروش ۲۸۳۸۵۶ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

55202063

55202067

www.saaditile.ir

شهر ري، جاده قديم قم ، خيابان انبار نفت

فرایند های واگذاری