کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

نقشه

توضیحات

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۱۲۵۴۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان کرج جاده ملارد انتقال یافت و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرج به شماره ۳۷۷۰ و متعاقب آن در ثبت شرکتهای شهریار به شماره ۱۰۵۵ تغییر یافته است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۲،  مرکز اصلی شرکت به نشانی استان البرز،  جاده قدیم کرج هشتگرد، سه راه سهلیه، بعد از زعفرانیه، نرسیده به شهرک کوروش، انتهای خیابان حکمت انتقال و تحت شماره ۲۹۴۳ در اداره ثبت شرکت های استان البرز به ثبت رسیده است. شرکت درحال حاضر جزء واحد های فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و واحد تجاری و نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۱۰۰٪

میزان سرمایه ۳۰۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۵۰۰۰ راس

میزان فروش ۴۰۶۳۵۸ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

5313439

2694723

كرج جاده قدیم هشتگرد سه راه سهیلیه بعد از شهرک زعفرانیه نرسیده به شهرک کوروش انتهای خیابان حکمت

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص) در تاریخ 29/1/1374 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 112545 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1374 مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان کرج جاده ملارد انتقال یافت و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرج به شماره 3770 و متعاقب آن در ثبت شرکتهای شهریار به شماره 1055 تغییر یافته است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1392،  مرکز اصلی شرکت به نشانی استان البرز،  جاده قدیم کرج هشتگرد، سه راه سهلیه، بعد از زعفرانیه، نرسیده به شهرک کوروش، انتهای خیابان حکمت انتقال و تحت شماره 2943 در اداره ثبت شرکت های استان البرز به ثبت رسیده است. شرکت درحال حاضر جزء واحد های فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و واحد تجاری و نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) می باشد.

فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از کشاورزی و دامپروری و زراعی، صنایع غذایی، ایجاد صنایع جنبی به منظور تولید و فروش محصولات مذکور، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود و اقدام به هرگونه فعالیت مجاز و ایجاد هرگونه امکانات در جهت نیل به اهداف شرکت می باشد. اقدامات انجام شده جهت شروع موضوع فعالیت اصلی شرکت از تاریخ 01/04/1381 آغاز و به موجب بند 5 صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ 28/03/1381 کلیه داراییها و بدهیهای موسسه کشاورزی و دامپروری ملارد شهریار به ارزش دفتری به شرکت تحویل گردیده است. توضیح اینکه بر اساس آخرین پروانه بهره برداری اخذ شده در سال 1391 از وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت پیش بینی شده بابت 2،000 راس گاو میباشد.

 

نگاهی به صنعت دامداری ایران وجهان  :

به نقل از انجمن صنفی گاوداران ایران: صنعت دامپروری، صنعتی که در سال های اخیر به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیرخام را به ازای هر گیلوگرم 170 تومان کاهش داد ودلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیرخام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد ومتاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. درادامه دولت تدبیر و امید باارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنایع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبارشده درکارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیرخام از دامداران داشته است، که این افزایش در اواخر تابستان 96 به اوج رسید و موجب رونق صنعت پرورش گاو شیری گردید.

درخصوص پرورش گاو شیری، ارزش تولیدات سالانه محصولات تولیدی نزدیک 40 تا 50 درصد سرمایه موجود می باشد و همچنین در خصوص تولید شیر، ارزش تولید آن سالانه معادل 50 درصد از سرمایه ثابت برآورد می شود، از نظر بازدهی سرمایه گذاری نیز می توان انتظار داشت که توسعه تولید شیر می تواند در زمره بنگاه های زود بازده محسوب شده و ضمن کمک به اشتغال، منتج به تولید کالای مورد نیاز در جامعه گردد. به هر صورت امروزه تولید هر تن شیر در کشور سبب تولید ارزش معادل 4 تا 5میلیون ریال حاشیه سود ایجاد می کند که پس از فرآوری و عرضه آن به بازار مصرف، حداقل به 1/5 برابر افزایش یابد.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی : برآورد می شود که امسال (سال 1397) نزدیک به 10 میلیون تن شیر در کشور تولید و به فرآورده های مختلف و متنوع تبدیل شود.

این منبع میزان تولید شیر در سال 96 را 9 میلیون و 600 هزارتن عنوانکرد و همچنین سال گذشته 8،5 درصد از فرآورده های شیر کشور در قالب 30 نوع فرآورده لبنی ازقبیل انواع پنیر، خامه، دوغ، ماست وشیر با طعم های مختلف و با کیفیت بالا در سبد صادراتی قرار گرفته است.

طبق گزارش FAO حدود 150 میلیون خانوار در سراسر جهان به تولید شیر مشغول هستند. در سه دهه گذشته تولید شیر در جهان 50% افزایش پیدا کرده، کشور هند نزدیک به 18% تولید شیرجهان را به خود اختصاص داده است و به دنبال آن پاکستان، ایالات متحده امریکا، چین وبرزیل بزرگترین تولید کنندگان شیر درجهان شناخته میشود.

طبق گزارشات FAOایران و ترکیه در مجموع 4% از تولید جهانی شیر را در اختیار دارند.

انتظار می رود نرخ تولید جهانی در یک دهه آینده کمی کاهش پیدا کند(از 2% در سال به 1،8%  در سال)، با وجود کاهش نرخ تولید شیر در 10 سال آینده مجموع تولید جهانی شیر 23% افزایش خواهد یافت. این نتایج از رشد عملکرد سالانه 1،4% به ازای هر گاو و پایین آمدن قیمت خوراک دام, افزایش گله گاو شیری سالانه 1،2% حاصل خواهد شد.

 

میانگین تعداد کارکنان:

متوسط تعداد کارکنان شرکت طی سال به شرح ذیل بوده است:

شرح 1395 1396
کارکنان 128 130

 

 

 

ترکیب سهامداران شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ 300 میلیارد ریال بوده و اسامی سهامداران تعداد و درصد هر یک به شرح مندرج در جدول ونمودار زیر میباشد.

 

نام تعداد مبلغ هر سهم(ریال) مبلغ کل(ریال)
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین 299,998,000 1،000 299،998،000،000
شرکت کشت ودامداری فکا 1,000 1،000 1،000،000
شرکت کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان 1,000 1،000 1،000،000
جمع 300,000,000 1،000 300،000،000،000

 

شاخص های تولید و عملیات:

 vth8_untitled1.png

توضیحات:

عملکرد 1396 نسبت به سال 1395، 5/7 درصد رشد داشته است و همچنین دلیل نرسیدن به مقدار بودجه فروش گاو شیری و تلیسه می باشد

 qa7d_untitled2.png

توضیحات:افزایش عملکرد نسبت به سال 1395 و بودجه عملکردتولید مثل می باشد.

 u0yr_untitled3.png

توضیحات:

افزایش تولید شیر نسبت به سال 95

21 % بابت افزایش تعداد گاو شیری

79% بابت افزایش راندمان

f0hb_untitled4.png

 

ارسال فرم درخواست دانلود فایل اطلاعات شرکت
فرایند های واگذاری