کشتی سازی اروندان

نقشه

توضیحات

شرکت کشتی سازی اروندان در تاریخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۷ تحت شماره ۵۴۵۰۰ با نام شرکت محور ساز سهامی خاص جهت فعالیت در زمینه طراحی و مشاوره اجرای عملیات لازم برای احداث واحدهای تولیدی به منظور ساخت مونتاژ و واردات محور های تریلی و سایر محورها و همچنین انجام عملیات مرتبط در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و سپس بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۱۵ نام شرکت از محور ساز به کشتی سازی اروندان با فعالیت متفاوت با موارد مذکور ضمن بهره گیری از امکانات ایجاد شده توسط طرح بازسازی شرکت دریایی اروندان تغییر داده شد.
مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد اروندواقع شده است و این شرکت جزو شرکتهای فرعی سازمان تامین اجتماعی می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

53582313

53582288

arvandanco.ir

کیلومتر5جاده آبادان ، اهواز - حفار شرقی - شرکت کشتی سازی اروندان

فرایند های واگذاری