کشت و دامداری فکا

نقشه

توضیحات

شرکت کشت و دامداری فکا(سهامی خاص) مورخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۵۷/۰۵/۲۵ تحت شماره ۱۳۷۴ به اداره شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان منتقل گردیده است. در حال حاضر شرکت کشت و دامداری فکا جزء واحدهای تجاری فرعی سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین است .

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۱۰۰٪

میزان سرمایه ۳۰۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۱۴۰۰۰ راس

میزان فروش ۸۸۴۶۵۲ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

۳۶۵۴۰۴۳۰

۳۶۵۴۰۴۴۰

www.fkaco.ir/home/fa

کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان- شیراز، بعد از مسجد الکعبه ، جاده شرکت فکا

فرایند های واگذاری