گسترش ارتباطات داتک

نقشه

توضیحات

گروه شامل شرکت گسترش ارتباطات داتک (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی آن شامل شبکه انتقال داده های رهام داتک، اطلاع رسان داتک است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۶ به صورت سهامی خاص تاسیس در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ نام شرکت به شرکت گسترش ارتباطات داتک تغییر یافت.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

۸۱۶۸۱

۸۸۵۱۲۶۵۰

http://datak.ir

سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴

فرایند های واگذاری