حریر خوزستان

نقشه

توضیحات

شرکت حریر خوزستان به صورت شرکت سهامی خاص، طی شماره ۳۹۸ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۶۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان دزفول به ثبت رسیده است. شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و تغییرات آن در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۷۸ به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۷۹ هیئت مدیره، مرکز اصلی شرکت از کارخانه واقع در منطقه صنعتی هفت تپه استان خوزستان به تهران، انتقال یافت. متعاقب این امر پرونده ثبتی شرکت نیز از دزفول به اداره ثبت تهران منتقل و تحت شماره ۱۶۵۹۰۰ به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان ۳۵ الوند، نبش خیابان زاگرس پلاک ۱۸٫۱ ساختمان پرهام طبقه ۵ واحد ۱۲ می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۹۹/۸٪

میزان سرمایه ۲۷۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۱۰۰۰۰۰۰۰ تن

میزان فروش ۷۱۸۱۳۳ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

88368681

88361711

www.latifpaper.ir/harir.aspx

کیلومتر 70 اتوبان تهران قزوین

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از تأسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید، تهیه و ساخت انواع مختلف کاغذ تیشو و دستمال و حوله کاغذی و سایر محصولات بهداشتی ساخته شده از کاغذ تیشو و سایر مشتقات آن و غیره، واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد احتیاج شرکت، مواد ساخته شده و فروش تولیدات و محصولات بهداشتی ساخته شده شرکت، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تامین یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و به طور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.

به موجب پروانه بهره­برداری شماره 665-06 مورخ 13/03/1374 صادره از سوی اداره کل صنایع استان خوزستان بهره­برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت تولید 10،000 تن کاغذ درسه شیفت کاری آغاز شده است. ظرفیت عملی 16،000 تن

مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت تیشو 

  • در ایران شش شرکت محصولات کاغذی لطیف، حریر خوزستان، نرمه آذربایجان، پارس حیات، زرین برگ پرشیا، و گلپونه تولیدکنندگان اصلی تیشو در کشور بوده که مجموع ظرفیت اسمی نهایی شش شرکت 180،000 تن میباشد. سهم شرکت حریر خوزستان از ظرفیت اسمی تولید در کشور 8.3 درصد میباشد.
  • مصرف سرانه تیشو در کشور در سال 1386 حدود 2 کیلوگرم بوده است، با توجه به ضریب رشد مصرف تیشو در سال های گذشته و با عنایت به مطالعات صورت گرفته، پیش بینی ضریب افزایش مصرف تیشو در کشور به طور میانگین سالیانه ظرف 5 سال آینده برابر با 6-4 درصد میباشد.
  • بدون احتساب ضریب فوق، مصرف کل کشور به 160،000 تن در سال خواهد رسید که با ظرفیت اسمی تولید موجود و ظرفیت 60،000 تنی در حال نصب و سایر ظرفیت های بالقوه، شکاف بین عرضه وتقاضا بشدت افزایش یافته و نسبت عرضه و تقاضا تقریبا 3 به یک خواهد شد. لذا انجام مطالعات توسعه بازار (ظرفیت سنجی صادرات) به همراه استراتژی های توسعه محصول اجتناب ناپذیر بوده و این امر بطور جدی در دستور کار مدیران شرکت قرار گرفته علیرغم اینکه در سال96 از سوی شرکت حریر 80 تن صادرات انجام گرفته.

میانگین تعداد کارکنان:

شرح 1396 1395
کارکنان قراردادی 122 126

 

محصولات:

شرح ردیف
تیشو کاغذ توالت دو لا 1
تیشو خاص دولا 2
تیشو خاص یک لا 3
تیشو دستمال کاغذی دو لا 4
تیشو کاغذ توالت رنگی 5

ترکیب سهامداران شرکت

نام تعداد
شرکت محصولات کاغذی لطیف 17,469,126
شرکت کارتن ایران 4,431,498
شرکت صنایع کاغذ پارس 127,281
شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 220
شرکت کاغذسازی کاوه 220
شرکت چوب خزر 220
جمع 22،028،565

 

بررسی تولید و فروش 4 ساله

ybu9_untitled.png

 

ارسال فرم درخواست دانلود فایل اطلاعات شرکت
فرایند های واگذاری