هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره:

 

حسین کاشانی

عنوان: مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی :حسین کاشانی
سوابق کاری: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

امیر حاجی‌زاده

عنوان: عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: امیر حاجی‌زاده
سوابق کاری: موسسه حسابرسی شهود امین، شرکت‌های گروه مالی ملت، بانک شهر، سرمایه‌گذاری غدیر
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

 

محمود آشورزاده

عنوان: عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: محمود آشورزاده
سوابق کاری: عضو موظف هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک دی، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس
تحصیلات: دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

فرایند های واگذاری