صباتامین

SABA TAMIN COMPANY
۱۳۹۷-۱۰-۱۵ صباتامین

آگهی مزایده شرکت‌های حریر  خوزستان و ملارد شیر

آگهی مزایده شرکت‌های حریر  خوزستان و ملارد شیر برای واگذاری به بخش خصوصی منتشر ش ...

ادامه مطلب
SABA TAMIN COMPANY
۱۳۹۷-۱۰-۰۲ صباتامین

آگهی عرضه پتروشیمی غدیر

آگهی عرضه سهام شرکت پتروشیمی غدیر برای عرضه در فرابورس ایران منتشر شد. به گزارش ...

ادامه مطلب
SABA TAMIN COMPANY
۱۳۹۷-۰۹-۱۴ صباتامین

آگهی مزایده سرام آرا، لاستیک یزد و کشتی سازی اروندان

آگهی مزایده شرکت‌های سرام آرا، لاستیک یزد و کشتی سازی اروندان برای واگذاری به بخ ...

ادامه مطلب
SABA TAMIN COMPANY
۱۳۹۷-۰۹-۱۲ صباتامین

آگهی عرضه سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا

آگهی عرضه سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا منتشر شد به گزارش روابط عمومی شرکت خدما ...

ادامه مطلب
SABA TAMIN COMPANY
۱۳۹۷-۰۹-۱۲ صباتامین

آگهی مزایده عمومی شماره یک املاک

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خدمات مدیریت صبا تامین منتشر شد به گزارش روابط‌عموم ...

ادامه مطلب
فرایند های واگذاری